Z historie T.J. Sokol Zásada

- 4. července 1886 se konala první schůze, na které byly položeny základní kameny k ustanovení tělocvičné jednoty Sokol v Zásadě.

- srpen 1886 byl spolek a jeho stanovy potvrzeny místodržitelstvím v Praze, 22.8.1886 pak byla provedena definitivní volba představitelů zásadského Sokola

předseda - Josef Marek

místopředseda - Karel Šída

jednatel - Jaroslav Hnídek ad.

V roce založení měla jednota celkem 42, členů, o rok později již 60 členů.

- 1887 byl při Sokole založen pěvecký a dramatický spolek, který nacvičil několik divadelních her se zpěvy.

- 1895 účast na III. všesokolském sletu v Praze, 1901 na IV. všesokolském sletu, 1907 pak účast na V. všesokolském sletu.

- v období 1. světové války byla veškerá sokolská činnost pozastavena. V té době měla členská základna 103 mužů a 40 žen.

- 7.8.1922 byl ustanoven stavební výbor, který uskutečnil sbírku na stavbu vlastní sokolovny (do této doby se cvičilo v hostinci U Jánů). Sbírka byla úspěšná a vynesla 100 tisíc korun, na kontě jednoty bylo v té době dalších 45 tisíc korun.

- 6.5.1926 slavnostní položení základního kamene sokolovny, plán stavby vypracoval architekt Houžvička.

- 7.8.1927 - slavnostní otevření nové sokolovny, stavební vydání činila 533 tisíc korun (265 tisíc je jednota dlužna). V této době má jednota 131 členů.

- 13.3.1927 místní divadelní spolek Tyl hraje první představení "Cácorka" od A. Zieglosserové, a to na provizorním jevišti, výtěžek z představení je darován na stavbu sokolovny. Počátkem roku 1928 bylo jeviště dokončeno, obohaceno kruhovým horizontem, světelnou instalací a reflektory s tahovým zařízením. Na jevišti vystupovali nejen místní ochotníci, ale i známí herci z blízkého okolí, pohostinsky i pražské divadelní soubory.

- 20.2.1927 - první loutkové představení s názvem "Honza hledá Kašpárka" na jevišti v malém sále.

- 1928 zakoupeno biografické zařízení - nejprve se promítalo "U Vondráčků", od července 1929 po provedených stavebních úpravách i v sokolovně.

- 1930 - účast šesti členů TJ na zájezdu do Jugoslávie, 1931 - zájezd opět šesti členů do Paříže.

- 1936 - oslava 50 let činnosti TJ Sokol Zásada. Uskutečnil se slavnostní večer s rodáky, sportovní hry dětí, sokolská veselice aj.

- 1938 - při záboru okolních obcí byl v sokolovně poskytnut útulek členům tělovýchovných jednot z Velkých Hamrů, Českého Šumburku a Smržovky, přechodně byla v sokolovně ubytována i skupina četnictva a policie.

- na jaře 1939 krátké přerušení činnosti, v období druhé světové války ustala postupně dramatická, ale i tělovýchovná činnost.

- 1.6.1945 znovu rozeběhnuta činnost Sokola, byla uspořádána velká pouťová zábava, sportovní klub uspořádal koncert prof. Maliny z Prahy. Začaly pracovat všechny složky a oddíly. (V TJ bylo tehdy 124 mužů a 91 žen).

- srpen 1946 velká sokolská slavnost v Zásadě, kde se představily všechny cvičící složky.

- 1949 opětovné využívání sokolovny ze strany divadelního spolku Tyl.

- na podzim 1952 došlo ke sloučení Sokola se Sportovním klubem a vytvoření jednotné tělovýchovné organizace, která přijala název TJ Jiskra. Nová organizace spravovala dva objekty - velkou budovu sokolovny a hřiště. V roce 1953 převzala patronát nad TJ Jiskra odborová organizace ROH závodu Železnobrodské sklo.

- 1952-1953 oprava střechy a výměna oken na balkónech sokolovny, oprava obložení podezdívek a sloupů v sálech a položení parket ve velkém sále. Současně se zahájila přístavba v zadním traktu ke zpevnění zdi za jevištěm, která hrozila sesutím.

- 1955 nácvik hromadných skladeb na 1. celostátní spartakiádu.

- v 60. letech další modernizování budovy sokolovny i sportovišť (přestavba sociálního zařízení, schodiště do budovy, komplexní ústřední topení aj.).

- 1966 oslavy 80. výročí založení TJ Sokol - slavnostní tělovýchovná akademie. Do Zásady v tomto roce a ještě jednou o rok později přijela skupina čs. reprezentantek v čele s Věrou Čáslavskou.

- 1969 navrácení k původnímu názvu TJ Sokol.

- 1977 bylo likvidováno loutkové divadlo a prodala se lyžařská chata, naproti tomu bylo vybudováno na tenisových dvorcích kluziště.

- v 80. letech zahájil oddíl kopané budování druhé hrací plochy, tenisté se pustili do vytvoření druhého dvorce u sokolovny. Po vítězství v krajské soutěži v ročníku 1984-1985 postoupil oddíl kopané do krajského přeboru. Na hřišti došlo k vybudování kabin, ubytovny, bytu pro správce atd.

- po roce 1989 se jednota dále věnuje sportovním i kulturním aktivitám - cvičení pro ženy (1996-2008 též pořádání oblíbeného cvičebního maratonu = celý měsíc každodenního cvičení ), pálení čarodějnic, zábava o svátku Mistra Jana Husa, cyklistické závody, plesy, zábavy.

- 1997 - pořádání 1. ročníku znovuobnovené Vrchovské pouti.

- od r. 2003 účast na závodu Muchovman.

© 2016 Tělocvičná jednota Sokol Zásada - Zásada 260, 468 25 Zásada, www.SokolZasada.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!